Στιγμιότυπα από το 10ο Παγκόσμιο Σεμινάριο Φιλοσοφίας στην Ακαδημία Πλάτωνος (Ανοιξη 1998)
Στιγμιότυπα από το 10ο Παγκόσμιο Σεμινάριο Φιλοσοφίας στην Ακαδημία Πλάτωνος (Ανοιξη 1998)

Ομιλεί ο Eπικ. Καθηγητής Κυριάκος Κατσιμάνης, ο Πρόεδρος του Σεμιναρίου Καθηγητής Κωνσταντίνος Βουδούρης  και στο βάθος δεξιά ο Φώτης Παπαθανασίου

Στιγμιότυπα από το 10ο Παγκόσμιο Σεμινάριο Φιλοσοφίας στην Ακαδημία Πλάτωνος (Ανοιξη 1998)
Στιγμιότυπα από το 10ο Παγκόσμιο Σεμινάριο Φιλοσοφίας στην Ακαδημία Πλάτωνος (Ανοιξη 1998)

Στιγμιότυπο από την έναρξη του Διεθνούς Σεμιναρίου Φιλοσοφίας στην Ακαδημία Πλάτωνος (Άνοιξη 1998). 

Στιγμιότυπα από το 10ο Παγκόσμιο Σεμινάριο Φιλοσοφίας στην Ακαδημία Πλάτωνος (Ανοιξη 1998)
Στιγμιότυπα από το 10ο Παγκόσμιο Σεμινάριο Φιλοσοφίας στην Ακαδημία Πλάτωνος (Ανοιξη 1998)
Στιγμιότυπα από το 10ο Παγκόσμιο Σεμινάριο Φιλοσοφίας στην Ακαδημία Πλάτωνος (Ανοιξη 1998)

Ομιλεί ο Eπικ. Καθηγητής Κυριάκος Κατσιμάνης, ο Πρόεδρος του Σεμιναρίου Καθηγητής Κωνσταντίνος Βουδούρης  και στο βάθος δεξιά ο Φώτης Παπαθανασίου

Στιγμιότυπα από το 10ο Παγκόσμιο Σεμινάριο Φιλοσοφίας στην Ακαδημία Πλάτωνος (Ανοιξη 1998)

Στιγμιότυπο από την έναρξη του Διεθνούς Σεμιναρίου Φιλοσοφίας στην Ακαδημία Πλάτωνος (Άνοιξη 1998). 

show thumbnails