Στιγμιότυπα από την Ειδική Φιλοσοφική Συνεδρία στην Ακαδημία Πλάτωνος κατά το 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας (2013)
Στιγμιότυπα από την Ειδική Φιλοσοφική Συνεδρία στην Ακαδημία Πλάτωνος κατά το 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας (2013)

Στην έδρα, ο Πρόεδρος της ΕΟΕ Καθηγητής Κωνσταντίνος Βουδούρης, ο Καθηγητής Enrico Berti (Italy), ο Καθηγητής Georgios Anagnostopoulos (USA) και ο Καθηγητής Νoburu Notomi (Japan).

banner_23congress_en.jpg
Στιγμιότυπα από την Ειδική Φιλοσοφική Συνεδρία στην Ακαδημία Πλάτωνος κατά το 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας (2013)
Στιγμιότυπα από την Ειδική Φιλοσοφική Συνεδρία στην Ακαδημία Πλάτωνος κατά το 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας (2013)

Στην πρώτη σειρά από αριστερά, ο Πρόεδρος της  FISP Καθηγητής William McBride (USA), ο Καθηγητής Georgios Anagnostopoulos (USA) και ο Καθηγητής Enrico Berti (Italy).

Στιγμιότυπα από την Ειδική Φιλοσοφική Συνεδρία στην Ακαδημία Πλάτωνος κατά το 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας (2013)
Στιγμιότυπα από την Ειδική Φιλοσοφική Συνεδρία στην Ακαδημία Πλάτωνος κατά το 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας (2013)

Ομιλών ο Καθηγητής Enrico Berti (Italy), ανάμεσα στον Καθηγητή Georgios Anagnostopoulos (USA) και στον  Πρόεδρο της ΕΟΕ Καθηγητή Κωνσταντίνο Βουδούρη.

Στιγμιότυπα από την Ειδική Φιλοσοφική Συνεδρία στην Ακαδημία Πλάτωνος κατά το 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας (2013)
Στιγμιότυπα από την Ειδική Φιλοσοφική Συνεδρία στην Ακαδημία Πλάτωνος κατά το 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας (2013)

Ομιλών ο Καθηγητής Νoburu Notomi (Japan), στην συνέχεια σε σειρά από αριστερά, ο Καθηγητής Georgios Anagnostopoulos (USA) και ο Καθηγητής Enrico Berti (Italy), και ο Πρόεδρος της ΕΟΕ Καθηγητής Κωνσταντίνος Βουδούρης.

Στιγμιότυπα από την Ειδική Φιλοσοφική Συνεδρία στην Ακαδημία Πλάτωνος κατά το 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας (2013)
Στιγμιότυπα από την Ειδική Φιλοσοφική Συνεδρία στην Ακαδημία Πλάτωνος κατά το 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας (2013)

Το κοινό παρακολουθεί την Ειδική Συνεδρία στην Ακαδημία Πλάτωνος.

Aπό την επίσημη Έναρξη του 12ou Διεθνούς Σεμιναρίου Φιλοσοφίας στην Ακαδημία Πλάτωνος
Aπό την επίσημη Έναρξη του 12ou Διεθνούς Σεμιναρίου Φιλοσοφίας στην Ακαδημία Πλάτωνος

Ο Πρύτανις  του Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητής Κώστας  Δημόπουλος προσφωνεί τους Συνέδρους.

Aπό τη διεξαγωγή του 15ou Διεθνούς Σεμιναρίου Φιλοσοφίας στην Ακαδημία Πλάτωνος.
Aπό τη διεξαγωγή του 15ou Διεθνούς Σεμιναρίου Φιλοσοφίας στην Ακαδημία Πλάτωνος.

Γραμματεία του Σεμιναρίου: Σοφία Βουδούρη, Θεόδωρος Τσώλης, Δρ Κώστας Αθανασόπουλος, Βασιλική Αποστολοπούλου και  η Καθηγ. Ευαγγελία Μαραγγιανού.

Από τη διεξαγωγή του 15ou Διεθνούς Σεμιναρίου Φιλοσοφίας στην Ακαδημία Πλάτωνος:
Από τη διεξαγωγή του 15ou Διεθνούς Σεμιναρίου Φιλοσοφίας στην Ακαδημία Πλάτωνος:

Ο Καθηγ. Gordon Graham και η σύζυγός του και αριστερά η Δρ Μαρία Βενετή

Στιγμιότυπα από την Ειδική Φιλοσοφική Συνεδρία στην Ακαδημία Πλάτωνος κατά το 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας (2013)
banner_23congress_en.jpg
Στιγμιότυπα από την Ειδική Φιλοσοφική Συνεδρία στην Ακαδημία Πλάτωνος κατά το 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας (2013)
Στιγμιότυπα από την Ειδική Φιλοσοφική Συνεδρία στην Ακαδημία Πλάτωνος κατά το 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας (2013)
Στιγμιότυπα από την Ειδική Φιλοσοφική Συνεδρία στην Ακαδημία Πλάτωνος κατά το 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας (2013)
Στιγμιότυπα από την Ειδική Φιλοσοφική Συνεδρία στην Ακαδημία Πλάτωνος κατά το 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας (2013)
Aπό την επίσημη Έναρξη του 12ou Διεθνούς Σεμιναρίου Φιλοσοφίας στην Ακαδημία Πλάτωνος
Aπό τη διεξαγωγή του 15ou Διεθνούς Σεμιναρίου Φιλοσοφίας στην Ακαδημία Πλάτωνος.
Από τη διεξαγωγή του 15ou Διεθνούς Σεμιναρίου Φιλοσοφίας στην Ακαδημία Πλάτωνος:
Στιγμιότυπα από την Ειδική Φιλοσοφική Συνεδρία στην Ακαδημία Πλάτωνος κατά το 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας (2013)

Στην έδρα, ο Πρόεδρος της ΕΟΕ Καθηγητής Κωνσταντίνος Βουδούρης, ο Καθηγητής Enrico Berti (Italy), ο Καθηγητής Georgios Anagnostopoulos (USA) και ο Καθηγητής Νoburu Notomi (Japan).

Στιγμιότυπα από την Ειδική Φιλοσοφική Συνεδρία στην Ακαδημία Πλάτωνος κατά το 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας (2013)

Στην πρώτη σειρά από αριστερά, ο Πρόεδρος της  FISP Καθηγητής William McBride (USA), ο Καθηγητής Georgios Anagnostopoulos (USA) και ο Καθηγητής Enrico Berti (Italy).

Στιγμιότυπα από την Ειδική Φιλοσοφική Συνεδρία στην Ακαδημία Πλάτωνος κατά το 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας (2013)

Ομιλών ο Καθηγητής Enrico Berti (Italy), ανάμεσα στον Καθηγητή Georgios Anagnostopoulos (USA) και στον  Πρόεδρο της ΕΟΕ Καθηγητή Κωνσταντίνο Βουδούρη.

Στιγμιότυπα από την Ειδική Φιλοσοφική Συνεδρία στην Ακαδημία Πλάτωνος κατά το 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας (2013)

Ομιλών ο Καθηγητής Νoburu Notomi (Japan), στην συνέχεια σε σειρά από αριστερά, ο Καθηγητής Georgios Anagnostopoulos (USA) και ο Καθηγητής Enrico Berti (Italy), και ο Πρόεδρος της ΕΟΕ Καθηγητής Κωνσταντίνος Βουδούρης.

Στιγμιότυπα από την Ειδική Φιλοσοφική Συνεδρία στην Ακαδημία Πλάτωνος κατά το 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας (2013)

Το κοινό παρακολουθεί την Ειδική Συνεδρία στην Ακαδημία Πλάτωνος.

Aπό την επίσημη Έναρξη του 12ou Διεθνούς Σεμιναρίου Φιλοσοφίας στην Ακαδημία Πλάτωνος

Ο Πρύτανις  του Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητής Κώστας  Δημόπουλος προσφωνεί τους Συνέδρους.

Aπό τη διεξαγωγή του 15ou Διεθνούς Σεμιναρίου Φιλοσοφίας στην Ακαδημία Πλάτωνος.

Γραμματεία του Σεμιναρίου: Σοφία Βουδούρη, Θεόδωρος Τσώλης, Δρ Κώστας Αθανασόπουλος, Βασιλική Αποστολοπούλου και  η Καθηγ. Ευαγγελία Μαραγγιανού.

Από τη διεξαγωγή του 15ou Διεθνούς Σεμιναρίου Φιλοσοφίας στην Ακαδημία Πλάτωνος:

Ο Καθηγ. Gordon Graham και η σύζυγός του και αριστερά η Δρ Μαρία Βενετή

show thumbnails