Από τη Συνεδρία στην Ακαδημία Πλάτωνος. Άγιος Τρύφων (ΑΝΟΙΞΗ 2002)
Από τη Συνεδρία στην Ακαδημία Πλάτωνος. Άγιος Τρύφων (ΑΝΟΙΞΗ 2002)

Είσοδος Ακαδημίας Πλάτωνος

Από τη Συνεδρία στην Ακαδημία Πλάτωνος. Άγιος Τρύφων (ΑΝΟΙΞΗ 2002)
Από τη Συνεδρία στην Ακαδημία Πλάτωνος. Άγιος Τρύφων (ΑΝΟΙΞΗ 2002)

Ο Καθηγ. Gordon Graham και ο Διευθυντής του Σεμιναρίου Καθηγ. Κωνσταντίνος Βουδούρης.

Από τη Συνεδρία στην Ακαδημία Πλάτωνος. Άγιος Τρύφων (ΑΝΟΙΞΗ 2002)
Από τη Συνεδρία στην Ακαδημία Πλάτωνος. Άγιος Τρύφων (ΑΝΟΙΞΗ 2002)

Το Σεμινάριο μέσα στον Ιερό Ναό του Αγίου Τρύφωνα.

Ο προαύλιος χώρος του Αγίου Δημητρίου-Πνύκα
Ο προαύλιος χώρος του Αγίου Δημητρίου-Πνύκα

Ο προαύλιος χώρος του Αγίου Δημητρίου-Πνύκα

Από τη Συνεδρία στον προαύλιο χώρο του Αγίου Δημητρίου-Πνύκα
Από τη Συνεδρία στον προαύλιο χώρο του Αγίου Δημητρίου-Πνύκα

Από τη Συνεδρία στον προαύλιο χώρο του Αγίου Δημητρίου-Πνύκα

Από τη Συνεδρία στον προαύλιο χώρο του Αγίου Δημητρίου-Πνύκα
Από τη Συνεδρία στον προαύλιο χώρο του Αγίου Δημητρίου-Πνύκα

Από τη Συνεδρία στον προαύλιο χώρο του Αγίου Δημητρίου-Πνύκα

14ο Διεθνές Σεμινάριο Φιλοσοφίας - Προαύλιος χώρος Αγ. Δημητρίου Πνύκας
14ο Διεθνές Σεμινάριο Φιλοσοφίας - Προαύλιος χώρος Αγ. Δημητρίου Πνύκας

14ο Διεθνές Σεμινάριο Φιλοσοφίας - Προαύλιος χώρος Αγ. Δημητρίου Πνύκας

Από τη Συνεδρία στην Ακαδημία Πλάτωνος. Άγιος Τρύφων (ΑΝΟΙΞΗ 2002)
Από τη Συνεδρία στην Ακαδημία Πλάτωνος. Άγιος Τρύφων (ΑΝΟΙΞΗ 2002)
Από τη Συνεδρία στην Ακαδημία Πλάτωνος. Άγιος Τρύφων (ΑΝΟΙΞΗ 2002)
Ο προαύλιος χώρος του Αγίου Δημητρίου-Πνύκα
Από τη Συνεδρία στον προαύλιο χώρο του Αγίου Δημητρίου-Πνύκα
Από τη Συνεδρία στον προαύλιο χώρο του Αγίου Δημητρίου-Πνύκα
14ο Διεθνές Σεμινάριο Φιλοσοφίας - Προαύλιος χώρος Αγ. Δημητρίου Πνύκας
Από τη Συνεδρία στην Ακαδημία Πλάτωνος. Άγιος Τρύφων (ΑΝΟΙΞΗ 2002)

Είσοδος Ακαδημίας Πλάτωνος

Από τη Συνεδρία στην Ακαδημία Πλάτωνος. Άγιος Τρύφων (ΑΝΟΙΞΗ 2002)

Ο Καθηγ. Gordon Graham και ο Διευθυντής του Σεμιναρίου Καθηγ. Κωνσταντίνος Βουδούρης.

Από τη Συνεδρία στην Ακαδημία Πλάτωνος. Άγιος Τρύφων (ΑΝΟΙΞΗ 2002)

Το Σεμινάριο μέσα στον Ιερό Ναό του Αγίου Τρύφωνα.

Ο προαύλιος χώρος του Αγίου Δημητρίου-Πνύκα

Ο προαύλιος χώρος του Αγίου Δημητρίου-Πνύκα

Από τη Συνεδρία στον προαύλιο χώρο του Αγίου Δημητρίου-Πνύκα

Από τη Συνεδρία στον προαύλιο χώρο του Αγίου Δημητρίου-Πνύκα

Από τη Συνεδρία στον προαύλιο χώρο του Αγίου Δημητρίου-Πνύκα

Από τη Συνεδρία στον προαύλιο χώρο του Αγίου Δημητρίου-Πνύκα

14ο Διεθνές Σεμινάριο Φιλοσοφίας - Προαύλιος χώρος Αγ. Δημητρίου Πνύκας

14ο Διεθνές Σεμινάριο Φιλοσοφίας - Προαύλιος χώρος Αγ. Δημητρίου Πνύκας

show thumbnails