ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ

Τα αντισταθμιστικά οφέλη για τον κάθε χορηγό του Παγκοσμίου Συνεδρίου Φιλοσοφίας 
«Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ»
εκτός των άλλων, είναι τα εξής:

1. Διαφήμιση του χορηγού (φυσικού ή νομικού προσώπου, Εταιρείας κτλ) στο Περιοδικό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ επί πολλά έτη.
2. Διαφήμιση στον ιστότοπο του Διαδικτύου (Website) του Παγκοσμίου Συνεδρίου Φιλοσοφίας «Η φιλοσοφία του Αριστοτέλους» επί πολλά έτη.
3. Διαφήμιση στον ιστότοπο του Διαδικτύου (Website) της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας επί πολλά έτη.
4. Διαφήμιση στον ιστότοπο του Διαδικτύου (Website) της Διεθνούς Εταιρείας Ελληνικής Φιλοσοφίας (IAGP) επί πολλά έτη.
5. Διαφήμιση στον ιστότοπο του Διαδικτύου (Website)  του Διεθνούς Κέντρου Ελληνικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού (ΔΙΚΕΦΙΠ) επί πολλά έτη.
6. Διαφήμιση στον ιστότοπο του Διαδικτύου (Website) του Περιοδικού Ζήνων και της ΦΕΚ επί πολλά έτη
7. Διαφήμιση με αποστολή ενημερωτικών εγγράφων προς τα μέλη της Διεθνούς Εταιρείας Ελληνικής Φιλοσοφίας (ΔΕΕΦ) και των άλλων Εταιρειών.
8. Για τους μεγάλους χορηγούς τιμητικές θέσεις κατά την έναρξη και λήξη του Συνεδρίου και απονομή ειδικών τιμητικών Διπλωμάτων.
9. Τα ονόματα των Μεγάλων Χορηγών αλλά και τα ονόματα όλων των χορηγών θα καταγραφούν στο Πρόγραμμα του εν λόγω Παγκοσμίου Συνεδρίου Φιλοσοφίας. 
10.  Ακόμη, όπως είναι φυσικό, χορηγείται απόδειξη (μαζί με Βεβαίωση) σε κάθε χορηγό.