ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ (SPECIAL SESSIONS)

Θα υπάρξουν Ειδικές Συνεδρίες πάνω σε συγκεκριμένα θέματα. Οι Συνεδρίες αυτές θα λάβουν χώρα: