Συνεδρίες για Φοιτητές (Student Sessions)

Η θεματική για τις Φοιτητικές Συνεδρίες είναι η αυτή με εκείνη των 31 επιστημονικών θεματικών ανακοινώσεων (διάρκεια Φοιτητικών Ανακοινώσεων 10 λεπτά, διάρκεια Ανακοινώσεων υποψηφίων Διδακτόρων 15 λεπτά). Οι Ανακοινώσεις των φοιτητών, εφόσον γίνουν δεκτές για παρουσίαση στο Συνέδριο, μπορεί στη συνέχεια να κριθούν για δημοσίευση. Όλοι οι φοιτητές και σπουδαστές πρέπει να έχουν εγγραφεί στο Συνέδριο.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν μέρος στο Συνέδριο πρέπει να υποβάλουν την Τemplate Participation Form No. 1 και την Τemplate for Students Sessions στο e-mail: secretariat@iagp.gr.