Συνεδρίες Φιλοσοφικών Εταιρειών

Η Οργανωτική Επιτροπή παρέχει τη δυνατότητα στις Φιλοσοφικές Ενώσεις και Εταιρείες να συναντηθούν, να συνεδριάσουν και να εκτελέσουν το πρόγραμμά τους στην Αθήνα κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου. 
Οι Εταιρείες που ενδιαφέρονται πρέπει να έχουν εγγραφεί στο Συνέδριο και  να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου μέχρι την 29/2/2016 (secretariat@iagp.gr)

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν μέρος στο Συνέδριο πρέπει να υποβάλουν την Τemplate Participation Form No 1 και την Τemplate Form for Society Meetings.