Οι Καθηγητές Νικόλαος  Χρόνης (αριστερά) και Κωνσταντίνος Βουδούρης ομιλών  (Άνοιξη του 1998)

Οι Καθηγητές Νικόλαος  Χρόνης (αριστερά) και Κωνσταντίνος Βουδούρης ομιλών (Άνοιξη του 1998)

 Ο Καθηγητής και Πρόεδρος του Διεθνούς Σεμιναρίου Κώστας  Βουδούρης ομιλών  (Άνοιξη του 1998)

Ο Καθηγητής και Πρόεδρος του Διεθνούς Σεμιναρίου Κώστας  Βουδούρης ομιλών (Άνοιξη του 1998)

 Οι Καθηγητές Νικόλαος  Χρόνης (αριστερά) και Κωνσταντίνος Βουδούρης ομιλών  (Άνοιξη του 1998)
 Ο Καθηγητής και Πρόεδρος του Διεθνούς Σεμιναρίου Κώστας  Βουδούρης ομιλών  (Άνοιξη του 1998)

Οι Καθηγητές Νικόλαος  Χρόνης (αριστερά) και Κωνσταντίνος Βουδούρης ομιλών (Άνοιξη του 1998)

Ο Καθηγητής και Πρόεδρος του Διεθνούς Σεμιναρίου Κώστας  Βουδούρης ομιλών (Άνοιξη του 1998)

show thumbnails